กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ถนนพิบูลสงคราม

เนื่องจาก จะมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ มีสนามสอบตรงจำนวน 5 แห่ง ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ดังนี้

 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี

3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

4. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

 

ขออภัยในความไม่สะดวก แนะนำให้เลี่ยงการจราจรโดยรอบหากไม่มีความจำเป็น

#สายด่วน1197