กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีการจัดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีการจัดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีการจัดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันพฤหัส ที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีการจัดสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีผู้เข้าสอกว่า 10,000 คน ที่เมืองทองธานี คาดว่าจะเสร็จสิ้นเวลา 16.00 น.

 

#ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงการจราจรโดยรอบ

#สายด่วน1197