กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน)  บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก
(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน)

บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงโรงเรียนศรีสังวาลย์ ถึง บริเวณถัดจากซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1

 

เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับโครงการฯ ในวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เบี่ยงใช้ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง