กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม“วิ่งสร้างเมือง 2020 Run For Better City 2020”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม“วิ่งสร้างเมือง 2020  Run For Better City 2020”
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม“วิ่งสร้างเมือง 2020 Run For Better City 2020”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม“วิ่งสร้างเมือง 2020

Run For Better City 2020”

 

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.30 - 07.00น.

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

เส้นทาง : จุดเริ่มต้นและเส้นชัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ > ถนนพญาไท > ถนนพระราม 1 > จุฬาลงกรณ์ซอย 5 > จุฬาลงกรณ์ซอย 42 > ถนนพระราม 4 > ถนนอังรีดูนังต์

 

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง
#1197สายด่วนจราจร