กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ งานสอบ ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต และยิมเนเซียม

ประชาสัมพันธ์ งานสอบ  ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต และยิมเนเซียม
ประชาสัมพันธ์ งานสอบ ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต และยิมเนเซียม

ประชาสัมพันธ์ งานสอบ

ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต และยิมเนเซียม
.


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
งานสอบสำนักงานศาลยุติธรรม
เวลา 13.00 - 17.10 น.
จำนวน 6,364 คน

---------------------------------------------

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 09.00 - 12.00 น.
จำนวน 1,637 คน
สนามสอบ ยิมเนเซียม 5,6

---------------------------------------------

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
งานสอบโรงเรียนไปรษณีย์
เวลา 09.00 - 16.30 น.
จำนวน 1,119 คน

---------------------------------------------

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
งานสอบกรมการค้าภายใน
เวลา 09.00 - 12.00 น.
จำนวน 1,448 คน

 

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง
#1197สายด่วนจราจร