กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านศรีนครินทร์

แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านศรีนครินทร์
แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านศรีนครินทร์

แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านศรีนครินทร์

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านศรีนครินทร์ ทางพิเศษศรีรัช ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

 

โดยมีรายละเอียดการปิดปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางดังนี้

 

1.วันที่ 8-9 ก.พ.63 ปิดช่องที่ 7

2.วันที่ 10 และ 15 ก.พ.63 ปิดช่องที่ 9

3.วันที่ 16 ก.พ.63 ปิดช่องที่ 11

 

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง BEM ได้จัดให้มีสัญญาณไฟ ป้ายเตือน ตลอดระยะเวลาของการซ่อมบำรุง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.0 2664 6400 ศูนย์ควบคุม ทางพิเศษศรีรัช