กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

8 ก.พ.63 เลี่ยง! เส้นทาง ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน

8 ก.พ.63 เลี่ยง! เส้นทาง ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน
8 ก.พ.63 เลี่ยง! เส้นทาง ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน

วันที่ 8 ก.พ.63 เวลา 07.00-12.00น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร ที่ กรมสรรพากร (ซ.อารีย์) มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 10,000 คน

#โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง 
#ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร.สายด่วน1197