กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

8 - 9 ก.พ.63 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม ซ้อมรับปริญญาบัตร

8 - 9 ก.พ.63 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม ซ้อมรับปริญญาบัตร
8 - 9 ก.พ.63 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม ซ้อมรับปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดการพิธีรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2560-2561

มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดพิธีรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561
ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- พิธีซ้อมย่อย ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยสยาม
รอบเช้า เวลา 06.30-12.30 น.
รอบบ่าย เวลา 10.00-17.00 น.

บริการจอดแล้วจร (Park & Ride) ฟรี บนอาคารจอดรถชั้น 2½ และ ชั้น 3½ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.30 น.

สามารถใช้ประตูหนีไฟ A1 หรือ A7 ลงมาที่ ชั้น B และใช้ทางออกด้านข้าง เพื่อเดินออกมาขึ้นรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญได้

#แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น 
#ประชาชนสามารถจอดถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร.สายด่วน1197