กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ งานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ประชาสัมพันธ์ งานสอบประจำสัปดาห์นี้  ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
ประชาสัมพันธ์ งานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ประชาสัมพันธ์ งานสอบประจำสัปดาห์นี้

ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 งานสอบสำนักงานศาลยุติธรรม  เวลา 13.00 - 17.10 น. จำนวน 6,364 คน

 

------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 งานสอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 1,011 คน

 

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง
#1197สายด่วนจราจร