กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

 • Highlight

31 ม.ค. - 8 ก.พ.63 จัดงาน เกษตรแฟร์ 2563

31 ม.ค. - 8 ก.พ.63 จัดงาน เกษตรแฟร์ 2563
31 ม.ค. - 8 ก.พ.63 จัดงาน เกษตรแฟร์ 2563

งาน เกษตรแฟร์ 2563 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การเดินทางไป ม.เกษตร บางเขน

1. รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รถโดยสารประจำทาง

 • ป้ายรถประจำทาง (ฝั่งประตูพหลโยธิน)
  รถโดยสารประจำทาง สาย 114, 34, 59, 107, 129, 185, 503, 26, 512, 513, 543, 39, 39, 524, 522, 126
 • ป้ายรถประจำทาง (ฝั่งประตูงามวงศ์วาน)
  รถโดยสารประจำทาง สาย 63, 144, 522, 24, 104, 177, 34, 528, 545

 • ป้ายรถประจำทาง (ฝั่งประตูวิภาวดี)
  รถโดยสารประจำทาง สาย 134, 26, 510, 206, 29, 52, 69, 187, 191, 504, 555

3. ที่จอดรถ สำหรับรถส่วนตัว

 • อาคารจอดรถ ฝั่งงามวงศ์วาน ประตู 1,2
 • อาคารจอดรถบางเขน
 • ลานจอดรถ Too fast to sleep @KU
 • ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2
 • ลานจอดรถข้างหอประชุมใหญ่