กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมทางหลวงเร่งแก้ไขปัญหารถติดถนนพระราม 2

กรมทางหลวงเร่งแก้ไขปัญหารถติดถนนพระราม 2
กรมทางหลวงเร่งแก้ไขปัญหารถติดถนนพระราม 2

กรมทางหลวงเร่งแก้ไขปัญหารถติดถนนพระราม 2 โดยมีมาตรการ ดังนี้

 

#วันที่ 30 มกราคมนี้ ถนนพระราม 2 เปิดขาเข้า ทางหลัก 4 ช่องจราจร ทางคู่ขนาน 3 ช่องจราจร รวมเป็น 7 ช่องจราจร

 

#ส่วนขาออก วันนี้ (27 ม.ค.63) ให้วิ่ง 2 ช่องทาง ที่ก่อสร้างใหม่ทางหลัก ทางคู่ขนาน 3 ช่องทาง รวมเป็น 5 ช่องทาง