กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

#มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรับบาลฯ ประจำปี 2563

#มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรับบาลฯ ประจำปี 2563
#มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรับบาลฯ ประจำปี 2563

#มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรับบาลฯ ประจำปี 2563

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563 เวลา 07.00-15.00น.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรับบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) สำนักงาน ก.พ. จำนวนผู้เข้าสอบ 3,910 คน