กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

12 ม.ค.63 มี่ มธ.รังสิต มีงานสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

12 ม.ค.63 มี่ มธ.รังสิต มีงานสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12 ม.ค.63 มี่ มธ.รังสิต มีงานสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เวลา 13.30 - 16.60 น. จำนวน 6,480 คน

แนะนำเลี่ยงเส้นทาง