กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดจราจรบางช่องทาง ยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ เพื่อติดตั้งโครงเหล็กป้าย Variable Message Sign

ปิดจราจรบางช่องทาง ยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ เพื่อติดตั้งโครงเหล็กป้าย Variable Message Sign
ปิดจราจรบางช่องทาง ยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ เพื่อติดตั้งโครงเหล็กป้าย Variable Message Sign

ปิดจราจรบางช่องทาง ยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ เพื่อติดตั้งโครงเหล็กป้าย Variable Message Sign เริ่ม 17 มค.นี้ เวลา 22.00 น. แจ้งปิดจราจร เพื่อติดตั้งโครงเหล็กป้าย Variable Message Sign บนทางยกระดับดอนเมืองโทลล์

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ จะเปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง ตั้งแต่ ดินแดง-อนุสรณ์สถาน เนื่องจากมีการติดตั้งโครงเหล็กป้าย จราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.00 น. – 01.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ จะเปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง ตั้งแต่ ดินแดง-อนุสรณ์สถาน เนื่องจากการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 01.00 น. – 03.00 น. ดอนเมืองโทลล์เวย์ทำการ ปิดการจราจรทุกด่านตั้งแต่ ดินแดง-อนุสรณ์สถาน เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ จะเปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง ตั้งแต่ ดอนเมือง - ดินแดง เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 22.00 น. – 01.00 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ จะเปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง ตั้งแต่ ดอนเมือง - ดินแดง เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 01.00 น. – 03.00 น. ดอนเมืองโทลล์เวย์ ปิดการจราจรทุกด่าน ตั้งแต่ ดอนเมือง – ดินแดง เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ Tollway Call Center 1233