กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

11, 12 ม.ค.63 ที่ ม.สวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ แนะเลี่ยงเส้นทาง

11, 12 ม.ค.63 ที่ ม.สวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ แนะเลี่ยงเส้นทาง
11, 12 ม.ค.63 ที่ ม.สวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ แนะเลี่ยงเส้นทาง

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก จำนวน 232 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ลอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 5,767 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 -11.30น.