กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

8-11 มกราคมนี้ กองทัพบกเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ เตรียมจัดงานวันเด็ก 2563

8-11 มกราคมนี้ กองทัพบกเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ เตรียมจัดงานวันเด็ก 2563
8-11 มกราคมนี้ กองทัพบกเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ เตรียมจัดงานวันเด็ก 2563

กองทัพบกขอแจ้งการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ จากหน่วยทหารในพื้นที่ กทม. ,จ.ปราจีนบุรี, จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี มายังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เขตพญาไท กทม. เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยจะทำการเคลื่อนย้าย ๓ วัน คือ

- วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นำอากาศยานบินจาก ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี

- วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เคลื่อนย้าย
รถสายพานลำเลียง ยานเกราะล้อยาง ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รถถัง ปลายทางกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์

- วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. เคลื่อนย้าย
รถสายพานลำเลียง ยานเกราะล้อยาง ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รถถัง ปลายทาง กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

โดยกองทัพบกจะเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์กลับที่ตั้งหน่วยทหาร หลังจากจบกิจกรรมงานวันเด็กแล้ว ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามเส้นทางเดิม ทั้งนี้
ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะมีการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ในลักษณะเช่นนี้ด้วย จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ  

ที่มา: กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ