กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แนะนำวางแผนก่อนการเดินทาง ผ่าน มธ.รังสิต

แนะนำวางแผนก่อนการเดินทาง ผ่าน มธ.รังสิต
แนะนำวางแผนก่อนการเดินทาง ผ่าน มธ.รังสิต

ประชาสัมพันธ์ งานสอบ ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตประจำสัปดาห์นี้
วันที่ 4 มกราคม 2563
งานสอบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เวลา 09.00 - 12.00 น.
จำนวนผู้เข้าสอบ 377 คน

------------------------------------

วันที่ 4 มกราคม 2563
งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เวลา 09.00 - 12.00 น.
จำนวนผู้เข้าสอบ 3,882 คน

-------------------------------------

วันที่ 5 มกราคม 2563
งานสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เวลา 09.00 - 16.30 น.
เช้า จำนวนผู้เข้าสอบ 8,398 คน
บ่าย จำนวนผู้เข้าสอบ 5,896 คน

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทาง