กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับปริญญาฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับปริญญาฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับปริญญาฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 ม.ค.63 และวันที่ 3 มกราคม 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางทางถนนเสรีไทย และถนนรามคำแหง

Cr. @Traffic_1197