กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

การปิดการจราจร Bangkok Countdown 2020 @Central World

การปิดการจราจร Bangkok Countdown 2020 @Central World
การปิดการจราจร Bangkok Countdown 2020 @Central World

การปิดการจราจร Bangkok Countdown 2020 @Central World วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 บริเวณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์

กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร งาน Bangkok Countdown 2020 @Central World วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ปิดการจราจรทุกช่องทาง ยกเว้น ฝั่ง Big C ราชดำริ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) ให้เปิดการจราจรสําหรับรถโดยสาร 2 ช่องทาง จนถึงเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นจะปิดการจราจร ถนนราชดําริ ตั้งแต่สี่แยกประตูน้ำ ถึง สี่แยกราชประสงค์ และในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ปิดการจราจร 3 เส้นทาง ตั้งแต่ สี่แยกราชประสงค์ถึง สี่แยกเฉลิมเผ่า,ตั้งแต่ สี่แยกราชประสงค์ถึง สี่แยกชิดลม และ ตั้งแต่ สี่แยกราชประสงค์ถึง แยกราชดำริ

ทั้งนี้ ใน วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 02.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 ถนนราชปรารถ ขาเข้าจากแยกมักกะสัน ปัดรถทุกคันเลี้ยวซ้าย เข้าถนนนิคมมักกะสัน (ไม่ให้รถตรงเข้า Bus lane) ถนนเพชรบุรีขาเข้า จากแยกใต้ด่วนเพชร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชิดลม-เพชรบุรี (ไม่ให้ตรงเข้าแยกประตูน้ำ) ถนนเพชรบุรีขาออก จากแยกราชเทวีมุ่งหน้าประตูน้ำ ปิดการจราจรไม่ให้รถวิ่งคู่ขนานทั้งสองฝั่ง (บังคับให้ขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำเท่านั้น)

ส่วนวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เปิดใช้การจราจรทุกช่องทางตามปกติ