กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

31 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 วัดอรุณราชวราราม

31 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 วัดอรุณราชวราราม
31 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 วัดอรุณราชวราราม

สน.บางกอกใหญ่ แจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 31 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น.

(ที่จอดรถ) จัดที่จอดรถไว้ดังนี้
1.รร.ทวีธาภิเษก ซอยอรุณอมรินทร์ 13 (ซอยอิสรภาพ42)
2.หอประชุมกองทัพเรือ

(เดินทาง) ขนส่งสาธารณะ
1.MRT สถานีอิสรภาพ
2.เรือข้ามฝาก ท่าเรือแม่เผือก-ท่าเตียน เปิดบริการถึง 02.00 น.
3.รถประจำทางสาย 57

**เพิ่มเติมผู้ที่จะมาทำบุญที่วัดอรุณฯ ในวันที่ 1 ม.ค.63 จัดที่จอดรถไว้ที่ รร.ทวีธาภิเศก ซอยอรุณอมรินทร์ 13**