กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร
สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร ประจำวันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 17.20 น.

1.สภาพทั่วไป

1.1ถนนพหลโยธิน  จาก  แยก คปอ. ถึง แยกพลาธิการ  ขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้  ขาออก  รถมากเคลื่อนตัวได้ตลอด

1.2 ถนนสายไหม  ขาเข้า  การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี  ขาออก  รถมากเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนิ่ง

1.3 ถนนสุขาภิบาล 5  ขาเข้า   การจราจรเคลื่อนตัวได้ตลอด   ขาออก   รถมากเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ

2. อุบัติเหตุ รถเสีย
- ไม่มี

3. จุดที่เป็นปัญหาการจราจร (วิกฤติ)
- ไม่มี
สรุป ในพื้นที่ สน.สายไหม การจราจรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ตลอด   ในพื้นที่ฝนหยุดตกไม่มีน้ำท่วมขัง