กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร
สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม  รายงานสภาพการจราจร ประจำวันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 08.25 น.

1.สภาพทั่วไป

1.1ถนนพหลโยธินจากแยก คปอ.ถึงแยกพลาธิการขาเข้า- ขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ดี

1.2 ถนนสายไหม ขาเข้า- ขาออกการจราจรคล่องตัว

1.3 ถนนสุขาภิบาล 5 ขาเข้า- ขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ดี

2. อุบัติเหตุ รถเสีย
- ไม่มี

3. จุดที่เป็นปัญหาการจราจร (วิกฤติ)
- ไม่มี
สรุป ในพื้นที่ สน.สายไหม การจราจรคล่องตัวเป็นปกติ