กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.  ตรวจสอบสภาพการจราจร ถนนพระรามที่ 4

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.  ตรวจสอบสภาพการจราจร ถนนพระรามที่ 4
งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.  ตรวจสอบสภาพการจราจร ถนนพระรามที่ 4

งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธีระ เถระพัฒน์ ผกก.1 บก.จร.(นก.1)
ว่าที่ พ.ต.ต.นที คุ้มล้วนล้อม สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.(ตรวจใต้1)
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
ตำรวจจราจร  2234   ตรวจสอบสภาพการจราจร ถนนพระรามที่ 4 การจราจรทั้งขาเข้า-ขาออก ยังเคลื่อนตัวได้ดี ไม่พบรถจอดเสีย - ไม่พบอุบัติเหตุ