กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางพิเศษศรีรัช

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางพิเศษศรีรัช
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางพิเศษศรีรัช

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว)ถนนศรีนครินทร์

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว)ในช่องจราจรช่องที่ 2 (ชิดพื้นที่การดำเนินงาน) ฝั่งขาเข้า บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 50 เมตร
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เฉพาะเวลา 22.00 - 17.00 น.

โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ในบริเวณดังกล่าว สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง