กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจร ถนนพหลโยธิน และ ถนนลำลูกกา บริเวณแยกเกษตร ถึง วัดสายไหม

รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจร ถนนพหลโยธิน และ ถนนลำลูกกา บริเวณแยกเกษตร ถึง วัดสายไหม
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจร ถนนพหลโยธิน และ ถนนลำลูกกา บริเวณแยกเกษตร ถึง วัดสายไหม

รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจร บนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา บริเวณแยกเกษตร ถึง วัดสายไหม ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

1. กรณีการดำเนินงานบนถนนพหลโยธิน หรือถนนลำลูกกาฝั่งขาออก

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2. กรณีการดำเนินงานบนถนนพหลโยธิน หรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้า

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง