กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งเบี่ยงการจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณแยกลาดพร้าว

แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งเบี่ยงการจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณแยกลาดพร้าว
แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งเบี่ยงการจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณแยกลาดพร้าว

แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งประชาสัมพันธ์ เบี่ยงการจราจร บริเวณแยกลาดพร้าว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต)
เพื่อดำเนินการตรวจสอบรอยต่อและโครงสร้างของสะพานในการวางแผนบูรณะซ่อมแซม
ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 23.00 - 05.00 น.
ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงเส้นทาง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร.สายด่วน 1197