กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

4 ธ.ค.62 กรมเจ้าท่าประกาศ การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย

4 ธ.ค.62 กรมเจ้าท่าประกาศ การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย
4 ธ.ค.62 กรมเจ้าท่าประกาศ การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย

กรมเจ้าท่าประกาศ การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า