กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

26 พ.ย.62 กรมเจ้าท่า ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว

26 พ.ย.62 กรมเจ้าท่า  ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว
26 พ.ย.62 กรมเจ้าท่า ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว

การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า

รายละเอียดติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pharalan.in.th และ Facebook : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒