กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถ บริเวณซ.ลาดพร้าว 35 และซ.ลาดพร้าว 122 รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถ บริเวณซ.ลาดพร้าว 35 และซ.ลาดพร้าว 122 รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถ บริเวณซ.ลาดพร้าว 35 และซ.ลาดพร้าว 122 รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถ (ชั่วคราว) 2 แห่ง บนถนนลาดพร้าว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ดังนี้

  1. ปิดจุดกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 35 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561   โดยฝั่งขาเข้า ให้กลับรถที่บริเวณซอยลาดพร้าว 31 และฝั่งขาออก ให้กลับรถที่บริเวณซอยลาดพร้าว 41 (แยกภาวนา)
  2. ปิดจุดกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 122และยกเลิกสัญญาณไฟจราจร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยฝั่งขาเข้า ให้กลับรถที่บริเวณซอยลาดพร้าว 93/1 และฝั่งขาออก ให้กลับรถที่บริเวณซอยลาดพร้าว 103