กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร 

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร 
สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร 

สน.บุปผาราม   รายงานสภาพการจราจร   ถนนในเขตรับผิดชอบ    ดังนี้

1.การจราจรถนนตากสิน  ขาเข้า  ปริมาณรถมาก  โดยรอบวงเวียนใหญ่  รถมีปริมาณมาก  เคลื่อนตัวได้ดีตามรอบสัญญาณไฟจราจร

2. ถ.ประชาธิปก  ขาออก  ข้ามไปฝั่งพระนคร  รถมีปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องดี/  ถ.อิสรภาพ  ทั้งสองด้าน  ปริมาณรถน้อยคล่องตัว

3 .สะพานพุทธ-พระปกเกล้า ข้ามไปฝั่งพระนคร  รถมากเคลื่อนตัวดี  ทั้งสองสะพานเคลิ่อนตัวได้ดี  ด้านกลับกันคล่องตัว

4.รถจอดเสีย และอุบัติเหตุ ไม่มี -จุดที่เป็นปัญหาการจราจร วิกฤตติดขัดไม่มี