กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

7 พ.ย.62 เวลา 22.30-04.30น. เบี่ยงจราจร ถนนรามคำแหง ขาเข้า ช่วงซอยรามคำแหง 12

7 พ.ย.62 เวลา 22.30-04.30น. เบี่ยงจราจร ถนนรามคำแหง ขาเข้า ช่วงซอยรามคำแหง 12
7 พ.ย.62 เวลา 22.30-04.30น. เบี่ยงจราจร ถนนรามคำแหง ขาเข้า ช่วงซอยรามคำแหง 12

ประชาสัมพันธ์จาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้าซีเคเอสที จะดำเนินการจมบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.30-04.30 น. บริเวณถนนรามคำแหงขาเข้า ซอยรามคำแหง 12 จำเป็นต้องเบี่ยงจราจรเหลือ 1 ช่องจราจร
ส่งผลให้รถเทลเลอร์ขนาดใหญ่หางยาวไม่สามารถวิ่งผ่านได้
โดยขอให้เลี่ยงไปใช้ เส้นทางซอยรามคำแหง 24 หรือ ซอยรามคำแหง 39 แทน
จึงแจ้งมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในระหว่างดำเนินการมีเสียงดังรบกวนในจุดที่ทำงาน ต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้
หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อ ผู้ควบคุมงาน ตามเบอร์โทรหมายเลข 06 1419 7363 หรือ สายด่วน กฟน. 1130