กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

มจพ. ซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มจพ. ซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มจพ. ซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้กำหนดให้มีการซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ทางมหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอความกรุณาโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

วันฝึกซ้อมย่อย วันจันทร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันถ่ายภาพหมู่ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า–บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า–บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ไม่อนุญาตให้บัณฑิต และญาติบัณฑิต นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัย ในวันซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร.สายด่วนจราจร 1197