กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

7 พ.ย.62 เปิดใช้ถนนรถไฟสายเก่า หลังจากปิดซ่อมแซมผิวจราจร

7 พ.ย.62 เปิดใช้ถนนรถไฟสายเก่า หลังจากปิดซ่อมแซมผิวจราจร
7 พ.ย.62 เปิดใช้ถนนรถไฟสายเก่า หลังจากปิดซ่อมแซมผิวจราจร

สน.ท่าเรือ  แจ้งประชาสัมพันธ์ กรณีเปิดใช้ถนนรถไฟสายเก่า หลังจากปิดซ่อมแซมผิวจราจร คันหิน และทางเดินเท้า
หน้าวัดสะพาน (พระโขนง) ถึง คลังน้ำมัน ปตท. ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา

ในวันที่ 7 พ.ย.62 จะเปิดใช้งานตามปกติ  ดังนี้ 

เปิดวันเวย์
ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (เข้าเมือง) เวลา 06.00น. - 09.00น.
ชั่วโมงเร่งด่วนเย็น (ออกเมือง) เวลา 16.00น. -19.00น.
เพื่อผ่อนคลายเส้นทางถนนสุขุมวิททั้งขาเข้าขาออก

นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวสามารถวิ่งสวนกันได้ตามปกติ