กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

2 - 4 พ.ย.62 ขอความร่วมมือ งดหรือหลีกเลี่ยง การใช้เส้นทางบนทางด่วนและเส้นทางภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี

2 - 4 พ.ย.62 ขอความร่วมมือ งดหรือหลีกเลี่ยง การใช้เส้นทางบนทางด่วนและเส้นทางภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี
2 - 4 พ.ย.62 ขอความร่วมมือ งดหรือหลีกเลี่ยง การใช้เส้นทางบนทางด่วนและเส้นทางภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี

บช.น. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดการจราจร ในช่วงที่มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 วันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย.62

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เจ้าหน้าจึงมีความจำเป็นในการปิดการจราจร
จึงขอความร่วมมือ งดหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบนทางด่วนและเส้นทางภายในอิมแพ็คเมืองทองธานี ดังนี้

วันที่ 2 พ.ย. 2562
ช่วงบ่าย  เวลา 15.30 - 16.30 น. ปิดการจราจร ทางขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน และทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ
ช่วงค่ำ  เวลา 18.00 - 19.00 น. ปิดทางขึ้นทางด่วนเมืองทอง ,ทางขึ้นแจ้งวัฒนะและทางขึ้นงามวงศ์วาน

วันที่ 3 พ.ย. 2562
ช่วงเช้า  เวลา 07.00-10.00 น. ปิดจราจร ทางขึ้นด่วนงามวงศ์วาน, ทางขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะ
ช่วงค่ำ  เวลา20.00-23.00 น. ปิดจราจร ทางขึ้นด่วนเมืองทองธานี, ทางขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะ และทางขึ้นด่วนงามวงศ์วาน

วันที่ 4 พ.ย. 2562
ช่วงเช้า  เวลา 07.00-10.00 น. ปิดทางขึ้นด่วนงามวงศ์วาน ขาออก ,ทางขึ้นแจ้งวัฒนะ ขาออก
ช่วงค่ำ  เวลา 20.00-23.00 น. ปิดทางขึ้นด่วนเมืองทอง ขาเข้า, ทางขึ้นแจ้งวัฒนะ ขาเข้า และทางขึ้นงามวงศ์วาน ขาเข้าเมือง

(ทีมประชาสัมพันธ์ บช.น.)