กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

วันที่ 3 พ.ย. 62 ช่วงเช้า - เย็น หลีกเลี่ยงเส้นทางบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช

วันที่ 3 พ.ย. 62 ช่วงเช้า - เย็น หลีกเลี่ยงเส้นทางบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช
วันที่ 3 พ.ย. 62 ช่วงเช้า - เย็น หลีกเลี่ยงเส้นทางบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช

บช.น. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ในช่วงที่มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 วันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย.62

โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.62 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและวางแผนในการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว