กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

20 เม.ย.61 เริ่มก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช แนะวางแผนการเดินทาง

20 เม.ย.61 เริ่มก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช แนะวางแผนการเดินทาง
20 เม.ย.61 เริ่มก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช แนะวางแผนการเดินทาง

กรุงเทพมหานครจะทำการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช  ด้านถนนอรุณอมรินทร์  โดยจะเริ่มวันที่ 20 เมษายน 2561 จนกว่าจะแล้วเสร็จ   เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น   จึงขอความร่วมมือประชาชน   ดังนี้ 

1. ยกเลิกป้ายจอดรถโดยสาร หน้าโรงพยาบาลศิริราชและฝั่งตรงกันข้ามชั่วคราว ไปใช้ป้ายศาลาต้นจันทร์ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดวิเศษการ แทน

 
2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มาจากกรมอู่ทหารเรือ  หรือแยกพรานนก  ให้เข้าประตูอุบัติเหตุ (ประตู 1) และจอดส่งผู้ป่วยที่หน้าศูนย์ภาพวินิจฉัย  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น G  ส่วนที่มาจากแยกอรุณอมรินทร์  ให้ขึ้นทางลาดตึกผู้ป่วยนอกตามปกติ

3. กรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมาโรงพยาบาล   โดยเฉพาะผู้ที่มาจากแยกอรุณอมรินทร์  ขอให้ใช้เส้นทางเบี่ยงสะพานอรุณอมรินทร์  ขับตรง ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  วนขวาเข้าประตูด้านหลังโรงพยาบาล ศิริราชแทน (ประตู 7) 

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรและเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร  กองบังคับการตำรวจจราจร  หมายเลขโทรศัพท์  1197  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง