กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมทางหลวง ปิดการจราจร สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ ขาเข้าและขาออก

กรมทางหลวง ปิดการจราจร สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ ขาเข้าและขาออก
กรมทางหลวง ปิดการจราจร สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ ขาเข้าและขาออก

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค บนทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง บริเวณสะพานกลับรถฐานทัพอากาศ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตามแผนการทำงาน ดังนี้

1. ผู้สัญจรที่จะกลับรถจาก ฝั่งขาออกไปฝั่งขาเข้า และลงหน้าฐานทัพอากาศ จะไม่สามารถใช้สะพานกลับรถได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00-04.00 น. โดยสามารถใช้สะพานต่างระดับอนุสรณ์สถานเพื่อกลับรถหน้าทางเข้าถนนลำลูกกาแทน 

2. ผู้สัญจรที่มาจากถนนกำแพงเพชร 6 ไม่สามารถใช้สะพานกลับรถได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00-04.00 น. โดยให้ตรงไปใช้ทางออกบริเวณสามแยกคลังน้ำมัน เพื่อวิ่งเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต แล้วใช้สะพานกลับรถคลังสินค้าแทน

3. ผู้สัญจรที่จะกลับรถจาก ฝั่งขาเข้าไปฝั่งขาออก ไม่สามารถใช้สะพานกลับรถฐานทัพอากาศได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00-04.00 น. โดยให้ใช้สะพานกลับรถบริเวณทางออกที่ 9 ของท่าอากาศยานดอนเมืองแทน

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ กองบังคับการตำรวจจราจร โทร.1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง