กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แนะนำวางแผนก่อนการเดินทาง ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 62

แนะนำวางแผนก่อนการเดินทาง ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 62
แนะนำวางแผนก่อนการเดินทาง ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 62

เพื่อความสะดวกในการเดินทางช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35  และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ย. 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพ และนนทบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน  หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจผลได้รับกระทบด้านจราจร  โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเมื่อต้องผ่านพื้นที่รอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี  หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แนะนำให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน กรณีเดินทางในบริเวณใจกลางเมือ