กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

10 - 14 ต.ค. 62 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) รับปริญญาฯ ควรวางแผนก่อนการเดินทาง

10 - 14 ต.ค. 62 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) รับปริญญาฯ ควรวางแผนก่อนการเดินทาง
10 - 14 ต.ค. 62 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) รับปริญญาฯ ควรวางแผนก่อนการเดินทาง

ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 10 -14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ซ้อมใหญ่ วันที่ 5-7 ตุลาคม 2562

วันรับจริงมีการจัดการจราจรภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัย

ที่จอดรถเพิ่มเติมสามารถใช้ได้ที่เรือนจำคลองเปรม

แนะนำผู้ที่จะเดินทางไปรวมกิจกรรมใช้ขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร.1197สายด่วนจราจร