กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมเจ้าท่า ประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำ ในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย

กรมเจ้าท่า ประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำ ในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย
กรมเจ้าท่า ประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำ ในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย

กรมเจ้าท่า ประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำ ในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ในวันที่ 7 และ 10 ตุลาคม 2562
สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ติดตามรายละเอียดได้จาก
https://phralan.in.th/coronation/newsdetail.php?id=936