กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ขสมก.จัดรถบริการประชาชนที่ใช้เรือข้ามฝาก วันที่ 7,10 ต.ค.62  เวลา10.30 - 19.30น. ในช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค

ขสมก.จัดรถบริการประชาชนที่ใช้เรือข้ามฝาก วันที่ 7,10 ต.ค.62  เวลา10.30 - 19.30น. ในช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค
ขสมก.จัดรถบริการประชาชนที่ใช้เรือข้ามฝาก วันที่ 7,10 ต.ค.62  เวลา10.30 - 19.30น. ในช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค

ขสมก.จัดรถบริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค
วันที่ 7 และ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30น.