กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

13 เม.ย.61 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ฟรี!

13 เม.ย.61 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ฟรี!
13 เม.ย.61 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ฟรี!

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ (Airport Rail Link) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปโดยสารรถฟรี ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 24.00 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วประจำสถานี