กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

คืนพื้นผิวจราจร ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า ใต้ BTS กรุงธนบุรี ตลอดแนวเส้นทาง

คืนพื้นผิวจราจร ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า ใต้ BTS กรุงธนบุรี ตลอดแนวเส้นทาง
คืนพื้นผิวจราจร ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า ใต้ BTS กรุงธนบุรี ตลอดแนวเส้นทาง

ประชาสัมพันธ์จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (กรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน) เตรียมคืนพื้นผิวจราจร ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า (ใต้ BTS กรุงธนบุรี) ตลอดแนวเส้นทาง
โดยสามารถสัญจรได้ 3 เลนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป