กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

1 ก.ย. - 25 ธ.ค.62 ปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย ถนนศรีนครินทร์ ขาออก หน้าศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ถึง ซอยศรีนครินทร์ 59

1 ก.ย. - 25 ธ.ค.62 ปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย ถนนศรีนครินทร์ ขาออก หน้าศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ถึง ซอยศรีนครินทร์ 59
1 ก.ย. - 25 ธ.ค.62 ปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย ถนนศรีนครินทร์ ขาออก หน้าศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ถึง ซอยศรีนครินทร์ 59

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า)
บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณหน้าศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ถึง ซอยศรีนครินทร์ 59 ระยะทาง 500 เมตร
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง