กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการจราจร

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการจราจร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการจราจร

กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ กองบังคับการตำรวจจราจร ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการจราจร ไม่มีความจำเป็นแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร. 1197 สายด่วนจราจร