กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

31 ส.ค.62เวลา22.00น. ถึง เวลา04.00น. 1 ก.ย.62 ปิดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกช่องจราจร

31 ส.ค.62เวลา22.00น. ถึง เวลา04.00น. 1 ก.ย.62 ปิดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกช่องจราจร
31 ส.ค.62เวลา22.00น. ถึง เวลา04.00น. 1 ก.ย.62 ปิดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกช่องจราจร

กรมทางหลวงชนบท  แจ้งปิดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกช่องจราจร (ทั้งขาเข้าเมืองและขาออกเมือง) คืนวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาแนวทางการบูรณะโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานจำเป็นต้องปิดการจราจรทุกช่องจราจร (ทั้งขาเข้าเมืองและขาออกเมือง) เพื่อทดสอบน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในคืนวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 โดยประชาชนสามารถใช้เส้นทางผ่านสะพานพระราม 8 เป็นเส้นทางทดแทนได้

ขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว