กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

15 ส.ค.62 เวลา 09.00น. ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ เพื่อเปิดให้เรือผ่าน 15 นาที

15 ส.ค.62 เวลา 09.00น. ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ เพื่อเปิดให้เรือผ่าน 15 นาที
15 ส.ค.62 เวลา 09.00น. ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ เพื่อเปิดให้เรือผ่าน 15 นาที

กรมทางหลวงชนบท  แจ้งประชาสัมพันธ์  ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ  เพื่อเปิดให้เรือผ่าน ในวันพฤหัสบดีที่15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือใช้สะพานพระราม 3 ทดแทน

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจร ได้ที่ กองบังคับการตำรวจจราจร โทร. 1197 สายด่วนจราจร