กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

13 ส.ค. - 8 ก.ย.62 งดให้บริการช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช

13 ส.ค. - 8 ก.ย.62 งดให้บริการช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช
13 ส.ค. - 8 ก.ย.62 งดให้บริการช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช

วันที่ 13 ส.ค. - 8 ก.ย. 2562 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  งดให้บริการช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อปรับปรุงจุดเข้า-ออก ในการอำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้ทางมากขึ้น

**ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการอีกครั้ง วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 2562**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลข 1543