กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เลี่ยง! เส้นทางน้ำ​ ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี แม่น้ำเจ้าพระยา

เลี่ยง! เส้นทางน้ำ​ ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี แม่น้ำเจ้าพระยา
เลี่ยง! เส้นทางน้ำ​ ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี แม่น้ำเจ้าพระยา

ประชาสัมพันธ์  เลี่ยง! เส้นทางน้ำ​ ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี แม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. จนแล้วเสร็จ

ตั้งแต่  สะพานกรุงธนบุรี  ถึง  ปากคลองบางกอกน้อย

ประชาชนสามารกเข้าชมได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ