กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (8 วัน 16 รอบ)   วันอาทิตย์ที่ 4 -วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2561

ณ ห้องพระปกเกล้า  อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้ทราบเป็นข้อมูล และพิจจารณาหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบเมืองทองธานี   ถนนแจ้งวัฒนะ